Video Hoogtepunten

Deze module geeft de trainer de mogelijkheid van te voren aan te geven welke momenten hij in de vorm van een collage terug zou willen zien. Dit kan eenmalig worden ingesteld en kan dan altijd worden hergebruikt. Een trainer kan zo bijvoorbeeld bepalen dat hij van een wedstrijd altijd de doelpunten, gele en rode kaarten, omschakelingen en corners in een collage wil zien. Deze collage wordt dan door het TDC concept automatisch voor hem gemaakt. Uiteraard kunnen de events die tezamen de collage vormen op elk moment worden uitgebreid.