Spelersevaluatie

Periodiek worden spelers geëvalueerd. In deze module is de mogelijkheid opgenomen zelf parameters te bedenken aan de hand waarvan de spelers worden beoordeeld. Ook is ruimte voor opmerkingen van zowel de trainer als de speler opgenomen in de applicatie. Om een standpunt nader toe te lichten kunnen diverse bijlagen (Word, Excel, maar ook video) worden toegevoegd aan de evaluatie.