Rollenbeheer

Binnen de club heeft een ieder een rol die past bij de functie. Sommige functies hebben meer bevoegdheden dan andere en dit komt ook in het TDC concept tot uiting. Elk scherm kan van een bepaalde bevoegdheid worden voorzien. De rollen, functies en bevoegdheden worden door de directie van de club bepaald.