Periodisering

De periodiseringsmodule geeft de trainer de mogelijkheid de werkbelasting, de arbeid en rustverhouding gedoceerd in zijn trainingen te verwerken. Hij kan zelf bepalen hoe groot de cycli zijn die hij voor de trainingsopbouw wenst te hanteren. Ook hier is er sprake van een hulpmiddel, dat door de trainer naar eigen behoefte kan worden ingezet.