PM Services

Herkent u zich in dit plaatje?

Je hebt een actieve carrière als voetballer beëindigd en bent op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging in het voetbal. Een functie als trainer leek je wel wat en daarom heb je je opgegeven bij de bond om een opleiding als (jeugd)trainer te volgen. Je bent nu een tijdje bezig, maar merkt dat het op de club nogal rommelig verloopt als het gaat om het goed in kaart brengen van de persoonlijke vorderingen die een speler behaalt door het volgen van trainingen en het spelen van wedstrijden. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van videobeelden van trainingen en wedstrijden en daardoor worden de voetballers niet geconfronteerd met hun eigen handelingen in het veld.

Je ziet ook dat voetballers meer en meer gebruikmaken van de Ipad, mobiele telefoons, laptop ’s etc. Ook zitten ze op social media als Facebook en Youtube, maar de club doet niets met de mogelijkheid via deze netwerken met hun leden in contact te zijn. Het lijkt wel of er een grote kloof is ontstaan tussen leden van de club die digitale informatie in de club graag en meer willen gebruiken en (bestuurs)leden die daar het belang niet van inzien.

Er is binnen de club behoefte aan het stroomlijnen van (digitale) informatie. Het lijkt wel of jij de enige bent die dit snapt en omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging heb je het plan opgevat de Performance Manager van de club te worden.

Wat gaat de Performance Manager dan allemaal doen?

De Performance Manager zal zich bezighouden met het beheer van alle informatie over een speler in de club. Zo zal hij videobeelden van trainingen en wedstrijden maken, hiervan mooie collages maken en deze via het internet aan de trainers en spelers aanbieden. Trainers kunnen de beelden gebruiken voor de wedstrijdanalyse en wedstrijdbespreking. Spelers kunnen de beelden aan hun vriendjes laten zien via bijv. Youtube en Facebook. Ook zal de Performance Manager interactieve evaluaties van spelers maken. De beoordelingen zullen hierin niet alleen bestaan uit tekst en cijfers, maar ook uit videobeelden van trainingen en wedstrijden. De Performance Manager zal de ouders bij de digitale informatievoorziening en verwerking betrekken en hen zo duidelijk maken dat ze meer waarde voor hun geld (contributie) krijgen. Bij kinderen draait alles tegenwoordig om beeld en zij vinden het dus prachtig om de beschikking te hebben van hun eigen videobeelden op hun mobieltje. De Performance Manager zal het aanspreekpunt worden met betrekking tot digitale spelersinformatie. Zijn taak zal bestaan uit het verzamelen van informatie over een speler, het beheren van deze beschikbare informatie, het coördineren van alle informatiebronnen binnen de club en het op een gestructureerde wijze verspreiden van de informatie aan een ieder die daar, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, belang bij heeft en uiteraard bevoegd is deze informatie te ontvangen.

De Performance Manager zal de club behoeden voor een leegloop van spelers die de club uit onvrede willen verlaten. Hij zal er juist voor zorgen dat er meer spelers zich aanmelden omdat zijn club juist revolutionair gebruik maakt van alle voordelen van het informatietijdperk.

Indien deze functie je aanspreekt en je er meer over wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.