Module Scouting

Het scouten van spelers is een van de belangrijkste activiteiten van elke (prof)club. Elke club heeft in deze module de mogelijkheid eigen parameters vast te stellen aan de hand waarvan spelers worden beoordeeld. Ook hier geldt dat scoutingrapporten kunnen worden voorzien van tekst, cijfers en beeldmateriaal.

scouting