E Formulieren

De E Forms bieden de gebruiker de mogelijkheid de database uit te breiden met items die niet door TDC zijn verwerkt in de modules. Zo kan er een E Form worden gemaakt waarin het merk van de schoenen, de grootte van de nop, het soort ondergrond waarop wordt getraind etc. is verwerkt. Deze gegevens worden toegevoegd aan de database, zodat daarvan in de toekomst een zoekopdracht gegeven kan worden.